Affiliate-markedsføring er en gren innen markedsføring hvor «gjenselgere», såkalte Affiliates, hjelper en annonsør med å markedsføre produktene eller tjenestene sine. Affiliaten får deretter betalt av annonsører avhengig av hvor mange salg den kan levere, i form av provisjon på formidlede salg.

Markedsføringen bygger dermed helt på prestasjon og resultat, og kalles av og til også Performance Marketing.

Hvordan det hele startet

På 90-tallet, da internett kom skikkelige i gang, begynte også mange bedrifter å tilby salgstjenester, og e-handel slo gjennom for fullt. Oppfinnsomme marketingsjefer begynte å utvikle strategiene og salgskanalene til å omfatte gjenselgere også på internett – Affiliates. Amazon.com var tidlig ute med å tilby Affiliates provisjon for formidlet trafikk og salg på en bredere front.

Idéene om denne gjensalgs- og markedsføringskanalen ble også utviklet slik at spesialiserte selskap ble startet så tidlig som på slutten av 90-tallet, for å kunne tilby denne tjenesten også til mindre aktører innen e-handel. De første Affiliate-nettverkene var født.

Hvordan det fungerer i dag?

I dag finnes det mange forskjellige Affiliate-nettverk over hele verden, hvor noen spesialiserer seg innenfor spesifikke bransjer, mens andre er mer generelle. Affiliate-bransjen og prinsippene er ofte like, og en forklaring på dette kommer lenger ned. Men først skal vi gjøre rede for noen begreper.

Annonsør

Ofte e-handlere og bedrifter som selger og kan tilby tjenester hvor kjøpet gjennomføres online.

Affiliate-program

Den overenskommelse og de vilkår som gjelder mellom annonsøren og dennes Affiliates. Berører blant annet sporingstid, trafikkvilkår og provisjon.

Affiliates

Affiliates er de som eier nettsteder, hjemmesider, blogger eller konti i sosiale medier. En Affiliate kan ofte ha flere nettsteder eller kanaler hvor én eller flere annonsører og deres produkter eller tjenester markedsføres.

Affiliate-nettverk

Plattformen hvor annonsører og Affiliates møtes. Affiliate-nettverket holder styr på og sporer trafikken og salgene som skjer hos annonsørene, for så å registrere og betale ut provisjon til de riktige Affiliatene.

Affiliate-markedsføring i praksis

Det hele begynner med at en annonsør setter opp Affiliate-programmet sitt hos Affiliate-nettverket, hvor provisjon og vilkår oppgis. Affiliates legger seg så til i programmet, og kan deretter begynne å lenke til annonsøren gjennom vanlige tekstlenker eller bannere på sine respektive kanaler.

Når kanalenes besøkere så klikker seg videre til annonsøren og gjennomfører kjøp, registreres provisjonen til Affiliaten, forutsatt at den er innenfor sporingstiden.

Handling og provisjon

Handlingene som skaper provisjon kan variere fra nettverk til nettverk, og fra annonsør til annonsør. Her er noen av de vanligste handlingene som Affiliates får provisjon for:

  • Sale - Ofte en prosentsats av ordreverdien for kjøpet som har blitt formidlet. Kan også være en fast sum, f.eks. når det gjelder salg av abonnement. Kalles også CPO (Cost per Order).
  • Lead - Betaling for f.eks. gjennomført interessemelding, oppmelding til et nyhetsbrev eller liknende. Kallas CPA (Cost per Action) og består som regel av en fast sum per konvertering.
  • Klikk - Betaling per videresendt besøkende – klikk. Dette var vanligere før, men forekommer også i dag. Kalles CPC (Cost per Click).
  • Visning - Betaling for visninger av annonser. Som oftest måles det per tusen visninger og kalles CPM (Cost per Mille).

Betaling for visninger er mer vanlig i tradisjonelle annonsenettverk, men det forekommer varianter av dette også hos Affiliate-nettverkene. En variant kalles iSale eller Post view sale og innebærer at en Affiliate kan få provisjon på formidlede kjøp som forekommer etter at en besøkende har sett en annonse på Affiliatens kanal. Provisjonen er koblet direkte til en konvertering hos annonsøren, men siden modellen er av en mer usikker natur, er det vanlig at sporingstiden og provisjonen er lavere

Affiliate-markedsføring bygger helt på prestasjoner og på resultat, og det handler hovedsakelig om tillit og relasjoner mellom annonsører og Affiliates. Annonsørenes muligheter til å kontrollert og gradvis øke antall salg ved hjelp av Affiliates, gjør det hele både effektivt og lønnsomt. Affiliates kan også få økte inntekter fra deres forskjellige interesser og offentlige kanaler.

Tjen mer på ditt nettsted Start annonsering