Av / Publicerad 10 June, 2022

Vad betyder alla förkortningar?

Vad betyder CPO? Vad står CR för? Hur räknar jag ut min EPC?

Inom affiliatemarknadsföring och influencer marketing så gillar vi förkortningar. Faktiskt så mycket att det finns en hel del. Du har säkert sett flera av dem i vår plattform, exempelvis i våra rapporter.

Men vad betyder egentligen CTR? Vad står ARR för? Varför har ett affiliateprogram EPC och hur räknar du som affiliate eller influencer ut din egen EPC? Bra frågor kräver bra svar, och vi har samlat dem här nedan.

Vad betyder EPC?

EPC betyder Earnings per click och är ett mått som visar intäkten i förhållande till antalet klick. Om en affiliate skickar 100 klick till en annonsör, får en sale och tjänar 100 SEK i provision så är affiliatens EPC 1 SEK (100 SEK / 100 klick = 1). Du räknar ut din EPC genom att ta intäkt / antalet klick.

Men det är inte bara affiliates och influencers som kan räkna ut sin EPC. På varje annonsörs programsida så visar vi affiliateprogrammets genomsnittliga EPC för de tre senaste månaderna.

Vad betyder CPO?

CPO står för Cost Per Order, ett uttryck som används flitigt inom affiliatemarknadsföring. CPO är den kostnad som annonsörerna betalar för en order, alltså den provision som de erbjuder affiliates och influencers när de förmedlar en sale eller ett lead.

Vad betyder CR?

CR står för Conversion Rate, och är ett av de vanligaste uttrycken inom affiliatemarknadsföring och influencer marketing. På svenska kan vi översätta det till konverteringsgrad. Conversion Rate är en uträkning som i procent visar hur många avslut (sales eller leads) som sker för den trafik som skickas. För att räkna ut Conversion Rate under en tidsperiod så tar du antalet avslut/antalet klick.Vad betyder CTR?

CTR står för Clickthrough Rate, eller klickfrekvens på svenska. Det är en uträkning som i procent visar hur många klick som en annons får i förhållande till antalet annonsvisningar. Det är ett väldigt bra mätvärde för att exempelvis räkna ut hur bra en annons fångar besökarnas intresse. Du räknar ut CTR genom att ta antalet klick / antalet annonsvisningar.


Vad betyder AOV?

Ibland kan det vara intressant att räkna ut ett medelvärde för de ordrar som förmedlats under en viss tidsperiod. Förkortningen för detta är AOV, Average Order Value. På svenska kan man översätta det till medelordervärde. Du räknar ut det genom att ta det sammanlagda ordervärdet / antalet avslut under den period som du är intresserad av.

Vad betyder eCPM?

En förkortning som inte längre används lika mycket som förr är eCPM som betyder Effective Cost Per Mille. Detta är en uträkning som används för att räkna ut hur mycket en affiliate tjänar på att visa en annons 1000 gånger. Mille betyder tusen på latin och ska inte förväxlas med svenskans miljon. eCPM räknas ut så här: Provision i kr / Antalet annonsvisningar x 1000.

Vad betyder ARR?

På varje annonsörs programsida så ser du programmets ARR, Average Return Rate. Detta är den genomsnittliga returgraden för affiliateprogrammet som baseras på hur många transaktioner som avslås av annonsören i transaktionslistan. Att en transaktion blir nekad kan exempelvis bero på att slutkonsumenten returnerat sin order.

Vad betyder KPI och ROI?

Vi har nu gått igenom de vanligaste förkortningarna inom affiliatemarknadsföring och influencer marketing. Men en förkortning som det ofta pratas om inom digital marknadsföring som helhet är KPI. Men vad betyder det egentligen? KPI står för Key Performing Index och är specifika nyckeltal som företag tar fram och använder som mätvärden för att följa upp att man är på rätt väg mot uppsatta mål. KPI kan exempelvis användas för att mäta ROI.

ROI står för Return of Investment och innebär, som namnet antyder, hur mycket som du får tillbaka på din investering. Inom affiliatemarknadsföring och influencer marketing är det en term som ofta används av annonsörer när de räknar på hur mycket som de investerat och hur mycket som de sedan får tillbaka i till exempel en kampanj. Föga förvånande så strävar annonsörerna efter att ha ett så högt ROI som möjligt, alltså att de tjänar mer pengar än vad som investerades.

Saknar du någon förkortning i artikeln eller har du någon fundering? MO! Eller okej, nu tog vi det kanske lite för långt med en egen förkortning för ”Maila oss”… Men maila oss isåfall gärna på Supporten!