Genom att besöka Adrecord.com ("webbplatsen") som tillhandahålls av Adrecord AB ("Adrecord") och/eller använda information som tillhandahålls på eller via denna webbplats godkänner besökaren dessa användarvillkor ("användarvillkoren") som är bindande för besökaren.

Upphovs- och varumärkesrättigheter

Adrecord och eventuell tredje part innehar full äganderätt, upphovsrätt och samtliga immateriella rättigheter till allt material och samtliga varumärken och logotyper på webbplatsen. Denna rättighet innehas för alla länder.

All form av publicering, reproducering, kopiering, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd är förbjuden, även för eget bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras med tillstånd från Adrecord och källan ska då tydligt anges.

Det är användarens eget ansvar att enbart publicera och använda material på webbplatsen för vilket denne innehar upphovsrätt eller för vilket användaren har fått tillstånd av rättighetsinnehavaren att använda på webbplatsen. När användaren publicerar material samtycker användaren till att Adrecord får lagra, sprida och publicera materialet och att rättighetsinnehavaren har gett sitt tillstånd till detta.

Personuppgifter

Adrecord samlar in och lagrar personlig information om personer som registrerar sig som affiliates via Adrecord.com. Personlig information avser all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Genom att registrera sig ger användaren Adrecord tillstånd att samla och lagra sådan information som behövs för att Adrecord ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Personuppgifter används för att Adrecord ska kunna tillhandahålla åtkomst till samtliga funktioner i sina tjänster samt för intern statistik. Personuppgifterna skyddas i enlighet med denna policy och personuppgiftslagen (PUL). All information hanteras på ett säkert sätt som gör att obehöriga inte kan få tillgång till informationen. Adrecord varken hyr ut eller säljer personuppgifter till tredje part och lämnar inte ut personuppgifter utan skriftligt medgivande från berörd person, med undantag för domstolsbeslut.

Adrecord vidtar åtgärder för att radera eller avidentifiera personuppgifter som är felaktiga eller som Adrecord inte längre behöver för de syften som beskrivs i denna policy. Du kan i enlighet med tillämplig lag skriftligen begära att personlig information om dig raderas.

Adrecord har rätt att skicka ut e-post till registrerade användare, och genom att registrera dig på webbplatsen samtycker du till att ta emot information som skickas till din e-postadress.

Cookies

Adrecord använder främst cookies för att upprätthålla en session då du är inloggad i kontrollpanelen. Vissa funktioner använder cookies även i utloggat läge för att samla in trafikdata och möjliggöra viss aktivitet på webbplatsen. De cookies som lagras i din webbläsare innehåller aldrig någon information kopplad till dig som person.

En cookie är en textfil som hanteras av din webbläsare och som kan vara aktiv under en specifik tid. Vill du inte tillåta cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar för hur cookies ska hanteras och vilken typ av cookies som får lagras. Du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare vid ett tidigare tillfälle. Väljer du att inte tillåta cookies för Adrecord.com begränsas funktionaliteten och vi kan inte garantera tillgängligheten för vissa funktioner.

Övrigt

Adrecord garanterar inte besökaren att webbplatsen är tillgänglig eller är fri från virus eller andra typer av skadlig programvara. Adrecord ansvarar inte för vare sig direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk därav som kan uppkomma vid användning av webbplatsen. All användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Gällande användning av webbplatsen och tolkning av användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk domstol.