Användarvillkor

Genom att besöka Adrecord.com ("webbplatsen") som tillhandahålls av Adrecord AB ("Adrecord") och/eller använda information som tillhandahålls på eller via denna webbplats godkänner besökaren dessa användarvillkor ("användarvillkoren") som är bindande för besökaren.

Upphovs- och varumärkesrättigheter

Adrecord och eventuell tredje part innehar full äganderätt, upphovsrätt och samtliga immateriella rättigheter till allt material och samtliga varumärken och logotyper på webbplatsen. Denna rättighet innehas för alla länder.

All form av publicering, reproducering, kopiering, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd är förbjuden, även för privat användning. Innehållet på webbplatsen får citeras med tillstånd från Adrecord och källan ska då tydligt anges.

Det är användarens eget ansvar att enbart publicera och använda material på sin egen webbplats för vilket denne innehar upphovsrätt eller för vilket användaren har fått uttryckligt tillstånd av rättighetsinnehavaren att använda på webbplatsen samt, om materialet är marknadsföringsmaterial, inneha tillstånd från eventuella avbildade personer att använda materialet i marknadsföringssyfte. När användaren publicerar material samtycker användaren till att Adrecord får lagra, sprida och publicera materialet och intygar att rättighetsinnehavaren har gett sitt uttryckliga tillstånd till detta.

Personuppgifter

I samband med införandet av GDPR* (som gäller fr.o.m. 2018-05-25) har vi kompletterat våra användarvillkor med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och behandlar personuppgifter.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Cookies

Adrecord använder främst cookies för att upprätthålla en session då du är inloggad i kontrollpanelen. Vissa funktioner använder cookies även i utloggat läge för att samla in trafikdata och möjliggöra viss aktivitet på webbplatsen. De cookies som lagras i din webbläsare innehåller aldrig någon information kopplad till dig som person.

En cookie är en textfil som hanteras av din webbläsare och som kan vara aktiv under en specifik tid. Vill du inte tillåta cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar för hur cookies ska hanteras och vilken typ av cookies som får lagras. Du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare vid ett tidigare tillfälle. Väljer du att inte tillåta cookies för Adrecord.com begränsas funktionaliteten och vi kan inte garantera tillgängligheten för vissa funktioner.

Adrecord använder tredjeparts-cookies från Google Analytics för statistik/besöksanalys samt från Facebook. Exempelvis använder Facebook cookies för att du ska kunna se vilka av dina vänner som redan gillar Adrecord på Facebook.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du samtycker till att ta emot de cookies som vi skickar till dig.

Övrigt

Adrecord har rätt att skicka ut e-post till registrerade användare, och genom att registrera dig på webbplatsen samtycker du till att ta emot information som skickas till din e-postadress.

Adrecord ger inga garanterar att webbplatsen är tillgänglig eller är fri från virus eller andra typer av skadlig programvara. Adrecord ansvarar inte för vare sig direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk därav som kan uppkomma vid användning av webbplatsen. All användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Gällande användning av webbplatsen och tolkning av användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.