Skapa HTML5-banners

HTML5-banners cover image

Det går att skapa HTML5-banners på många olika sätt. Därför har vi ingen exakt guide för detta, men däremot några riktlinjer över vad vi förväntar oss för att det ska fungera i våra system och för dina affiliates.

Skapar du dina HTML5-banners med hjälp av Google Web Designer så kan du läsa en något mer utförlig guide här: Skapa banners med Google Web Designer.

Använd helst lokalt lagrade bibliotek om t.ex. jQuery eller liknande används i bannern. Om ett bibliotek av någon anledning måste länkas in från en CDN, använd då sökväg som börjar på // eller https://. Då vissa av våra affiliates sidor ligger bakom SSL.

Fil-/mappstruktur

  • Skapa varje storlek i en separat mapp som har samma namn som storleken i pixlar, t.ex. 468x60.
  • Varje "storleksmapp" bör i sin tur innehålla en index.html samt mappar för t.ex. bilder, css eller javascript som bannern kräver.

Exit-URL eller bannerlänk

  • Gör hela ytan länkad/klickbar
  • Se till att URL:en dit bannern ska länka till sätts av länkparametern #clickTag eller ?clickTag. Se exempel nedan.
  • Detta är ett krav då vårt system måste kunna ändra URL:en dynamiskt.

Leverans

  • Komprimera gärna ihop alla mappar med de olika storlekarna i en enda zip-fil.
  • Skicka zip-filen till din kontaktperson, eller till info@adrecord.com.

Börja gärna med att skapa en banner i en storlek och hör av dig till oss så kan vi verifiera att allt kommer att fungera, innan du eller din byrå lägger mer tid på att skapa fler storlekar.

Behöver du hjälp?

Få hjälp med att ta fram en uppsättning banners. Du får professionella banners i HTML5-format, till snabb leverans.

Pris från: 6000 SEK exkl. moms


så hjälper vi dig vidare!