Det här är en förklaring över vad som händer med med dina transaktioner från det att de registreras tills det att de kan betalas ut till ditt bankkonto.

Vad är en transaktion?

Först reder vi ut vad en transaktion egentligen är. En transaktion registreras på ditt konto så fort det sker en konvertering för en annonsör som du samarbetar med och där konverteringen kan kopplas till en besökare som du skickat till annonsören.

En transaktion i vårt system består av flera delar. De viktigaste delarna är datumet då konverteringen inträffade samt provisionen du är berättigad till för konverteringen.

För varje transaktion finns det också en koppling för vilken kanal och för vilken annonsör transaktionen avser, samt datum och tid då klicket inträffade och besökaren skickades till annonsören.

Transaktionsuppdateringar

Från det att en transaktion registreras till det att den kan betalas ut till ditt bankkonto genomgår transaktionen en uppdateringsprocess. För att vi tydligt ska kunna visa var en transaktion befinner sig i denna process har transaktionen vid olika tillfällen olika status. Vi är mycket transparenta med vilken status dina transaktioner har och här vill vi ge en förklaring till de steg och de statusar som en transaktion passerar innan den kan betalas ut.

Transaktionen registreras

En transaktion registreras i vårt system då det sker en konvertering hos den annonsör som du har skickat trafiken till via banners eller länkar.

Transaktionen registreras på ditt konto och du kan se detaljer och status i transaktionsrapporten. I detta första steg får transaktionen statusen väntar på godkännande.

Godkänns eller avslås

När transaktionen har registrerats väntar den på att bli godkänd av annonsören. Våra annonsörer har varierande rutiner kring när och hur ofta de godkänner väntande transaktioner. Vanligast är att annonsörer går igenom sina transaktioner i slutet av månaden efter det att transaktionerna registrerats eftersom de då har bäst information om t.ex. returer och reklamationer.

Annonsörerna kan vi denna genomgång avslå en transaktion helt, oftast handlar det då om att en kund returnerat hela ordern, eller om det är något uppenbart fel med transaktionen. Ordervärdet för en transaktion kan också justeras om t.ex. en kund har valt att returnera några av de köpta varorna, men inte hela ordern. Alla transaktioner som är okej rapporteras som godkända.

Fakturering

När en annonsör har gått igenom alla väntande transaktioner skickas en faktura till annonsören för alla godkända transaktioner.

Faktura betald

När fakturan är betald av annonsören kommer de godkända transaktioner som fakturan avser att markeras som klara för nästa utbetalning på ditt konto.

Utbetalning av provision

Vi betalar ut den 15:e varje månad eller nästkommande vardag om den 15:e infaller på en helgdag.

Du kommer få din provision utbetald för de transaktioner som vid utbetalningstillfället är klara för utbetalning förutsatt att beloppet överstiger gällande utbetalningsgräns på 300 kronor. För företag är gränsen 500 kronor.

Sammanfattning

Som du kan se så ska dina transaktioner genomgå flera steg innan en utbetalning kan göras till ditt bankkonto.

En relevant fråga är hur lång tid detta kan ta? Det normala är att det tar mellan två till tre månader från det att en transaktion registrerats tills det att den kan betalas ut. Vi och våra annonsörer försöker givetvis alltid att hålla alla ledtider så korta som möjligt.

Vi strävar efter vara transparenta och redovisar därför hur det ligger till med alla transaktioner på ditt konto och vilken status de har för tillfället. Vill du ha full koll på hur det ligger till med dina olika transaktioner kan du logga in på ditt konto, navigera till Transaktionsuppdateringar och skapa en rapport. Även transaktionsrapporten är detaljerad och visar alltid uppdaterad status för dina transaktioner.