Den här guiden hjälper dig som affiliate hos Adrecord att hitta svar på frågor som rör ekonomi, provisioner, utbetalningar, värvningar etc.


När betalas mina pengar ut?

Är en fråga som vi ofta får. Nedan har vi sammanställt hur processen går till, från det att ett köp registreras via din kanal tills att pengarna landar på ditt konto.

Väntar på godkännande

Det här är summan av alla transaktioner som fortfarande väntar på att bli godkända av annonsörerna. Anledningar till att en transaktion inte blir godkänd kan vara att kunden returnerat ordern.

Godkänt av annonsör

Det här är summan av alla transaktioner som är godkända. Annonsören kommer inom kort att bli fakturerade för dessa.

Fakturerad

Det här är summan av alla transaktioner som annonsörerna har blivit fakturerade för. Så snart fakturorna blir betalda blir din provision tillgänglig för utbetalning vid nästa betalningstillfälle.

Klart för utbetalning

Den här summan är den det som du kommer att få utbetalt vid nästa tillfälle.

Provision

Våra annonsörer betalar för prestation och resultat. Hur och för vad respektive annonsör ger betalt presenteras på annonsörens programsida.

Procentbaserad provision

Majoriteten av våra annonsörer ger betalt i procent. Detta innebär att du som affiliate får betalt då någon klickar på din annons eller textlänk och sedan genomför ett köp hos annonsören. Är provisionen 10% får du 10% i ersättning baserat på ordervärdet. Klickar någon på din annons eller länk och sedan lägger en beställning där ordervärdet är 1000 SEK får du 100 SEK i provision.

iSale / post view

En del annonsörer erbjuder provision för iSales, även kallat post view. Detta innebär att du som affiliate får provision även om konsumenten inte klickat på en banner innan t.ex. en orderläggning. Det räcker alltså med att en annons laddas för att en provisionsgrundande sale ska genereras.

Vanligtvis är tiden mellan annonsvisning och konvertering något kortare för iSales än för vanliga sales där även ett klick är inblandat.

Tänk på att du måste lägga upp en banner från den annonsör som erbjuder iSales för att ersättning ska utgå.

Segment och segmentjusteringar

En del affiliateprogram erbjuder en så kallad provisions- eller segmentstege där du som affiliate får en högre provision om du uppnår en viss leveransnivå. Oftast mäts leveransnivån i antalet sales per månad, men även andra mätmetoder kan förekomma, t.ex. sammanlagt ordervärde.

I korta drag kan man säga att en provisionsstege kan fungera på tre sätt.

Om vi ponerar att ett affiliateprogram erbjuder en provisionsstege enligt modellen 10% för sale nr 1-9, 12% för sale nr 10-19 och 14% för sale nr 20 och uppåt så kan du få provisionen registrerad på ditt konto på tre olika sätt enligt nedan.

Segment, modell 1)
Föregående månads leverans ligger till grund för om du får 10, 12 eller 14% i provision under innevarande månad. Vi gillar inte den här modellen och försöker att undvika den. Anledningen är att du som affiliate kanske levererar jättebra i december månad till normal provision, när du sedan får den förhöjda provisionen efterföljande månad (januari) kanske du har mycket sämre leverans och får på så vis inte full utdelning för din goda leverans under december.
Segment, modell 2)
En annan modell är att du som affiliate får grundprovisionen inledningsvis under innevarande månad. Så fort antalet sales når upp till nästa nivå i provisionsstegen får du en högre provision för kommande sales. Antalet trappsteg i provisionsstegen kan vara hur många som helst.
Segment, modell 3)
Den här modellen påminner om modell 2 ovan men skillnaden är att du även kompenseras för retroaktiva sales under månaden.
Du får t ex 10% för sale 1-9. Sedan när sale nummer 10 registreras får du 12% för denna och en så kallade "segmentjustering" registreras på ditt konto som en klumpsumma som kompenserar upp sale 1-9 från 10 till 12%.
Denna modell innebär att du får högsta möjliga provision för ALLA sales under innevarande månad beroende på leverans. Även om du inte får högsta provisionen direkt så kompenseras detta med en "segmentjustering" om en högre trappa nås i provisionsstegen under månaden.
Nästkommande månad börjar räkningen om och du börjar månadens första sales till den lägsta provisionen i stegen innan du förhoppningsvis når nästa nivå.

Adrecord tycker att detta är det mest rättvisa sättet att jobba med segmenttrappor för både affiliates och annonsörer och strävar efter att jobba enligt modell 3 i så stor utsträckning som möjligt.

Utbetalning

Läs mer om hur en transaktion går från att registreras till att bli klar för utbetalning.

För företagare betalar vi ut intjänad provision den 15:e varje månad. Infaller den 15:e på en helgdag skickas utbetalningen nästkommande vardag. Det kan dock dröja ett par bankdagar innan betalningen syns på ditt bankkonto.

Våra partners Gigapay Cool Company har hand om utbetalningar för dig som privatperson. Du kan själv välja (och ändra) vilken dag i månaden du vill att vi ska skicka över dina pengar till Gigapay eller Cool Company, där du sedan hos dem kan göra ytterligare val för utbetalning.

För att få utbetalt som privatperson måste din intjänade provision som är klar för utbetalning uppgå till minst 300 SEK och för företag är gränsen 500 SEK.
- Tänk på att du måste angivit korrekta person- och bankuppgifter för att få utbetalt.

Ej utbetald provision förflyttas fram till nästa utbetalningstillfälle.

Skatt

Till privatpersoner görs avdrag för skatt och avgifter på ca 49,4% totalt.

För utbetalningar till svenska företag betalar vi ut provisionen med tillägg för moms. Till företag inom och utom EU görs inget momstillägg. Tänk på att ange korrekta uppgifter för att vi ska kunna göra utbetalningar, t.ex. företagets registreringsnummer samt VAT/momsregistreringsnummer.

Ordlista

EPC

EPC (Earnings Per Click) är en parameter som visar hur intäkten är i förhållande till antalet klick. Skickar du som affiliate 100 klick till en annonsör och får en sale där du tjänar 100 SEK så är din EPC 1 SEK (100 SEK / 100 klick = 1).

 • EPC = Intäkt / Antalet klick
 • En annonsör som ger betalt för unika klick, t.ex. 1 SEK, har alltid EPC 1 SEK.
 • EPC är en bra parameter för att jämföra olika annonsörer mot varandra för att se avkastningen på varje förmedlad besökare (klick).

CR

CR (Conversion Rate), på svenska konverteringsgrad, är en uträkning i procent hur många avslut (sales eller leads) som sker på den trafik som skickas.

 • CR = Antalet avslut / Antalet klick

CTR

CTR (Clickthrough Rate), på svenska klickfrekvens, är en uträkning i procent hur många klick en annons får i förhållande till antalet annonsvisningar. Ett bra mätvärde för att veta hur bra t.ex. en annons fångar besökarens intresse.

 • CTR = Antalet klick / Antalet annonsvisningar

AOV

AOV (Average Order Value), på svenska medelordervärde, är medelordervärdet i kronor baserat på det totala antalet avslut som registrerats.

 • AOV = Det sammanlagda ordervärdet / Antalet avslut

eCPM

eCPM (Effective Cost Per Mille), är en uträkning som visar hur mycket man tjänar på att visa en annons 1000 gånger. Mille betyder tusen på latin och ska inte förväxlas med svenskans miljon.

 • eCPM = Provision i kr / (Antalet annonsvisningar x 1000)

Värvningar

Med Adrecords egna affiliateprogram kan du värva publishers till Adrecord. Provisionen för en värvning är totalt 600 SEK men för att få den tilldelad behöver vissa kriterier uppfyllas enligt nedan.

 • Den publisher som värvas av dig måste lägga upp annonser och/eller textlänkar från våra annonsörer och tilldelas provision.
 • Då den värvade publishern får sin första utbetalning från oss får du 200 SEK i provision.
 • Då den värvade publishern får sin andra utbetalning från oss får du ytterligare 200 SEK i provision.
 • Då den värvade publishern får sin tredje utbetalning från oss får du ytterligare 200 SEK i provision.

Provisionen på totalt 600 SEK för en värvning är alltså uppdelad på tre tillfällen där den publisher du värvar måste komma igång och tjäna egna pengar och få dessa utbetalda för att du ska få värvningsprovisionen utbetald.

Den du värvat måste tjäna sina pengar på våra annonsörer.