Ekonomi

I den här guiden hittar du som affiliate och influencer hos Adrecord svar på dina frågor som rör ekonomi, provisioner, utbetalningar, värvningar med mera.


När betalas mina pengar ut?

När du levererat en transaktion så kommer den att genomgå några olika steg innan provisionen slutligen betalas ut till dig. Det brukar normalt ta mellan 1-3 månader från det att en transaktion sker tills dess att provisionen landar i din plånbok. Nedan har vi sammanställt hur processen går till!

Väntar på godkännande

Det här är summan av alla transaktioner som väntar på att bli godkända av annonsörerna. En anledning till att en transaktion inte blir godkänd kan exempelvis vara att kunden returnerat ordern.

Om du klickar på texten "Väntar på godkännande" så ser du en lista över de annonsörer som du levererat transaktioner till och där transaktionerna väntar på att godkännas av annonsörerna.

Godkänt av annonsör

Det här är summan av alla transaktioner som är godkända. Annonsörerna kommer inom kort att bli fakturerade för dessa.

Om du klickar på texten "Godkänt av annonsör" så ser du en lista på de annonsörer där du har godkända transaktioner.

Fakturerad

Det här är summan av alla transaktioner som annonsörerna har blivit fakturerade för. Så snart fakturorna blir betalda blir din provision tillgänglig för utbetalning vid nästa utbetalningstillfälle.

Om du klickar på texten "Fakturerad" så ser du en lista på de annonsörer som har fakturerats.

Klart för utbetalning

Den här är summan som du kommer att få utbetalt vid nästa utbetalningstillfälle! Klicka på texten "Klart för utbetalning" så ser du en lista på de annonsörer som du levererat transaktioner till och som nu är klara för utbetalning.

Provision

Våra annonsörer betalar för prestation och resultat. Hur, för vad och hur mycket finner du på respektive annonsörs programsida.

Procentbaserad provision

Majoriteten av våra annonsörer ger betalt i procent. Detta innebär att du som affiliate eller influencer får betalt då någon klickar på din annons eller affiliatelänk och sedan genomför ett köp hos annonsören. Är provisionen 10% så får du 10% i ersättning baserat på ordervärdet. Klickar någon på din annons eller länk och sedan lägger en beställning där ordervärdet är 1000 SEK får du alltså 100 SEK i provision.

iSale / post view

En del annonsörer erbjuder provision för iSales, även kallat post view. Denna provision gäller för dig som arbetar med banners, och innebär att du får provision även om konsumenten inte klickat på en av dina upplagda banners innan denne genomför en order. Det räcker alltså med att en annons laddas hos konsumenten för att en provisionsgrundande sale ska genereras.

Vanligtvis är tiden mellan annonsvisning och konvertering något kortare för iSales än för vanliga sales där även ett klick är inblandat.

Tänk på att du måste lägga upp en banner från en annonsör som erbjuder iSales för att provisionen ska kunna registreras.

Segment och segmentjusteringar

En del annonsörer erbjuder en så kallad provisions- eller segmentstege i sitt affiliateprogram. Här får du som affiliate eller influencer möjlighet till en högre provision om du uppnår en viss leveransnivå. Oftast mäts leveransnivån i antalet sales per månad, men även andra mätmetoder kan förekomma, t.ex. sammanlagt ordervärde.

I korta drag kan man säga att en provisionsstege kan fungera på tre sätt.

Om vi ponerar att ett affiliateprogram erbjuder en provisionsstege enligt modellen 10% för sale nr 1-9, 12% för sale nr 10-19 och 14% för sale nr 20 och uppåt så kan du få provisionen registrerad på ditt konto på tre olika sätt enligt nedan:

Segment, modell 1)
Föregående månads leverans ligger till grund för om du får 10, 12 eller 14% i provision under innevarande månad. Vi gillar inte den här modellen och försöker att undvika den. Anledningen är att du som affiliate kanske levererar jättebra i december månad till normal provision, när du sedan får den förhöjda provisionen efterföljande månad (januari) kanske du har mycket sämre leverans och får på så vis inte full utdelning för din goda leverans under december.
Segment, modell 2)
En annan modell är att du som affiliate får grundprovisionen inledningsvis under innevarande månad. Så fort antalet sales når upp till nästa nivå i provisionsstegen får du en högre provision för kommande sales. Antalet trappsteg i provisionsstegen kan vara hur många som helst.
Segment, modell 3)
Den här modellen påminner om modell 2, men skillnaden är att du även kompenseras för retroaktiva sales under månaden. Du får t ex 10% för sale 1-9. Sedan när sale nummer 10 registreras får du 12% för denna och en så kallad "segmentjustering" registreras på ditt konto som en klumpsumma som kompenserar upp sale 1-9 från 10 till 12%.
Denna modell innebär att du får högsta möjliga provision för ALLA sales under innevarande månad beroende på leverans. Även om du inte får högsta provisionen direkt så kompenseras detta med en "segmentjustering" om en högre trappa nås i provisionsstegen under månaden. Nästkommande månad börjar räkningen om och du börjar månadens första sales till den lägsta provisionen i stegen innan du förhoppningsvis når nästa nivå.

Vi tycker att detta är det mest rättvisa sättet att jobba med provisionsstegar för både affiliates och annonsörer. Det är den vanligaste modellen som annonsörer erbjuder i vår plattform, och vi strävar efter att jobba enligt modell 3 i så stor utsträckning som möjligt.

Utbetalning

Läs mer om hur en transaktion går från att registreras till att bli klar för utbetalning.

För företagare betalar vi ut intjänad provision den 15:e varje månad. Infaller den 15:e på en helgdag skickas utbetalningen nästkommande vardag. Det kan dock dröja ett par bankdagar innan betalningen syns på ditt bankkonto.

Våra partners Gigapay och Cool Company har hand om utbetalningar för dig som privatperson. Du kan själv välja (och ändra) vilken dag i månaden som du vill att vi ska skicka över din intjänade provision till Gigapay eller Cool Company, där du sedan kan göra ytterligare val för utbetalning direkt hos dem.

För att få utbetalt som privatperson måste din intjänade provision som är ”Klar för utbetalning” uppgå till minst 300 SEK. För företag är gränsen 500 SEK.
- Tänk på att du måste angivit korrekta person- och bankuppgifter för att få din utbetalning.

Ej utbetald provision förflyttas fram till nästa utbetalningstillfälle.

Skatt

Till privatpersoner görs avdrag för skatt och avgifter på ca 49,4% totalt.

För utbetalningar till svenska företag betalar vi ut provisionen med tillägg för moms. Till företag inom och utom EU görs inget momstillägg. Tänk på att ange korrekta uppgifter för att vi ska kunna göra utbetalningar, t.ex. företagets registreringsnummer samt VAT/momsregistreringsnummer.

Värva nya affiliates och influencers!

Visste du att du via Adrecords eget affiliateprogram kan värva affiliates och influencers till Adrecord och tjäna upp till 600 SEK i provision per värvning? Kom igång och ansök till Adrecords affiliateprogram och kom igång med din marknadsföring idag! För att få provisionen för din värvning utbetald så behöver nedan kriterier uppfyllas:

  • Den affiliate eller influencer som värvas av dig måste lägga upp annonser och/eller affiliatelänkar från våra annonsörer, komma igång och generera minst ett köp och därmed få provision registrerad på sitt konto.
  • När den värvade affiliaten/influencern får sin första utbetalning från oss får du 200 SEK i provision.
  • När den värvade affiliaten/influencern får sin andra utbetalning från oss får du ytterligare 200 SEK i provision.
  • När den värvade affiliaten/influencern får sin tredje utbetalning från oss får du ytterligare 200 SEK i provision.

Provisionen på totalt 600 SEK för en värvning är alltså uppdelad på tre tillfällen där den affiliate eller influencer som du värvar måste komma igång och marknadsföra våra annonsörer, tjäna egen provision och få utbetalningar för att du ska få din värvningsprovision utbetald.